واحد پژوهش

از حدود ۵ سال پیش واحد تالیف و انتشارات شرکت با توجه نیاز سازمان ها به محتوای جدید تشکیل شده و آمادگی دارد که با دریافت سرفصل نیازهای هر سازمان نسبت به تالیف ، گرد آوری و ترجمه کتب دوره های آموزشی تحت برنامه بصورت اختصاصی ، الکترونیکی و کاغذی را اقدام نماید .

این واحد مراحل اداری از جمله دریافت مجوز چاپ هر کتاب از وزارت ارشاد اسلامی و کتابخانه ملی را انجام می دهد . ضمنا چاپ و تکثیر کتب به تعداد فراگیران هر دوره نیز صورت می گیرد .

 

وظایف و دستاورد های واحد پژوهش :

 • بررسی سیاست ها و خط مشی های کلی سازمان مورد تقاضا
 • بررسی نتایج پژوهش های به عمل آمده در
  حوزه محتوای خاص
 • بررسی نتایج ارزشیابی پایانی از برنامه محتوا
  و استفاده از نظرات هیئت علمی و مشاوران
 • مطالعه تطبیقی محتوای آموزشی کشور های
  دیگر
 • بررسی و مطالعه رویکرد های جهانی جدید در زمینه های مختلف تولید محتوای خاص
 • تولید محتوا و مواد آموزشی
 • انتخاب تیم های تالیف محتوا
 • تالیف نمونه محتوا
 • تایید مولفین و تالیف محتوا
 • تهیه و تدوین محتوای کارآمد و علمی
 • استفاده از مدرسین و متخصصین زبده
 • ارزیابی کمی و کیفی مکرر دوره های در حال اجرا و آنالیز و ارائه گزارش آماری حاصل
 • نظر سنجی های متعدد از فراگیران و استفاده از بازخورد های حاصل
 • ارائه نتیجه نظرسنجی ها به صورت گزارش نموداری
 • ارائه گزارشات آموزشی که ناظر را در ارزیابی کمی و کیفی دوره یاری میکند