واحد فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی شرکت فرآزما پردازش

شرکت فرآزما پردازش با بهره گیری از کارشناسان مجرب نرم افزاری و آموزشی ، به پیشرفت قابل توجهی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتقاء سطح کیفی آموزش و بهره وری و ارتباطات در سطح ملی دست یافته و قصد دارد با ارتقای سطح کیفی محصولات ، مطابق با استانداردهای جهانی مهندسی نرم افزار ، به سوی صادرات گسترده گام بردارد .

امید است که بتوانیم با شناخت درست نیاز نرم افزاری جامعه و برنامه ریزی دقیق و منظم ، ما هم در رفع نیاز جامعه سهیم باشیم ، تا همگان از ایرانی خود ساخته ، لذت ببریم .

تخصصی تکیه بر تعهد در کارانه شعارهای اساسی این واحد می باشد .

فرآیندهای کاری واحد فنی و مهندسی :

تحلیل و آنالیز سیستم

طراحی سیستم

پیاده سازی

تست سیستم

مستند سازی

نگهداری و پشتیبانی سیستم

از مهمترین فرآیندهای کاری این واحد می توان به نیازسنجی و تحلیل اولیه اشاره کرد که در این مرحله کلیه نیازهای کاربران بطور دقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد تا نرم افزار نهایی مطابق با خواسته ها و انتظارات حقیقی کاربران باشد .


در عین حال پس از تولید نهایی نرم افزار و به کارگیری آن در محیط کاربر ، با توجه به بازخورد ها و نیازهای تکمیلی کاربران ، تغییرات مورد نیاز به نرم افزار اعمال می شود

تهیه و تدوین محتوای کارآمد و علمی

استفاده از مدرسین و متخصصین زبده

ارزیابی کمی و کیفی مکرر دوره های در حال اجرا و آنالیز و ارائه گزارش آماری حاصل

نظر سنجی های متعدد از فراگیران و استفاده از بازخورد های حاصل

ارائه نتیجه نظرسنجی ها به صورت گزارش نموداری

ارائه گزارشات آموزشی که ناظر را در ارزیابی کمی و کیفی دوره یاری میکند