واحد آزمون فرآزما پردازش

نسخه انلاین سیستم مدیریت و برگزاری آزمون فرآزما :

نرم افزار آزمون و مدیریت فرآزما ، بصورت کاملا Online امکان برگزاری آزمون به صورت متمرکز و هم زمان از طریق اینترنت را دارا می باشد .
محدودیتی از لحاظ نوع آزمون ( چند گزینه ای با عملی ) در آن وجود ندارد و تمامی آزمون ها در این سیستم قابل برگزاری می باشند .
لذا امکان ارائه خدمات آزمون این شرکت بصورت سرویس متمرکز در سراسر کشور فراهم می باشد .

معرفی واحد آزمون و ارزشیابی

واحد آزمون شرکت فرآزما پردازش بصورت مستقل عهده دار عمل ارزیابی و سنجش برای فراگیران دوره های آموزشی شرکت و سازمان های غیر می باشد . این واحد بصورت کاملا تخصصی آمادگی برگزاری کلیه آزمون های درخواستی با کلیه ویژگی های سفارشی را در سراسر کشور دارد .

واحد آزمون با برخورداری از شبکه منظم استانی در سراسر کشور ، داشتن سوابقی ارزشمند چون برگزاری بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر آزمون کارکنان سازمان ها از جمله آزمون های فناوری اطلاعات ، مالی اداری ، ضمن خدمت ، استخدامی ، سازمان فنی و حرفه ای و زبانهای خارجی و استفاده از نرم افزار اختصاصی و قدرتمند فرآزما ، از توان بالایی در اجرای آزمون بصورت سراسری همزمان و غیر همزمان برخوردار می باشد .

سیستم مدیریت آزمون فرآزما :

سیستم آزمون فرآزما همانند آزمون های استخدامی ، مراحل گزینش ، جذب یا ارزیابی نیروی انسانی از ثبت نام تا برگزاری و تصحیح و رتبه بندی متقاضیان و پرسنل را به صورت یکپارچه و براساس معیارهای قابل تعریف از سوی سازمان مکانیزه می سازد .

سیستم مدیریت آزمون فرآزما :

سیستم آزمون فرآزما جایگزین گزینش ، جذب یا ارزیابی نیروی انسانی سنتی دستی یا نیمه مکانیزه شده و کلیه مراحل گزینش ، جذب یا ارزیابی نیروی انسانی را از تعریف سوال ، معياردهی تا برگزاری آزمون ، تصحيح مکانیزه و اعلام نتایج ، به صورت یکپارچه مکانیزه می سازد .
این سیستم شامل چهار زیرسیستم بانک سوال ، برگزاری آزمون مدیریت آزمون و وب سایت تعامل با متقاضیان است که با یکپارچگی داده ای و اطلاعاتی و امکان تمرکز و یا توزيع جغرافیایی متناسب با سیاست و ساختار و واحدهای سازمانی عمل می نمایند