مشتریان فرآزما پردازش

برنامه نویسی بهینه

سرعت

پشتیبانی

وزارت خانه ها

وزارت خانه ها

وزارت آموزش و پرورش- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت دارایی و امور اقتصادی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری سازمان توسعه و تجارت

سازمان های دولتی

سازمان های دولتی

 سازمان تربیت بدنی استان تهران- سازمان مجری وزارت مسکن- سازمان اتکا- سازمان زندان ها- سازمان میراث فرهنگی- سازمان بهزیستی استان تهران- دیوان عالی محاسبات کشور- انستیتو پاستور ایران- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- شهرداری منطقه ۴ و ۲- سازمان تبلیغات کل کشور- سازمان بازرگانی استان تهران- سازمان بازرسی کل کشور

و همچنین :

 

 • پست بانک
 • بانک مسکن
 • بانک ملی ایران
 • شرکت بازرگانی دولتی ایران
 • شرکت صنایع ملی گاز
 • شرکت تدارکات پزشکی
 • شرکت دخانیات
 • شرکت پالایش و پژوهش خون
 • شرکت پترو ایران
 • ایز ایران
 • مجتمع فنی تهران
 • عمران و بهسازی وزارت مسکن
 • بانک مرکزی
 • بانک رفاه کارگران
 • دانشگاه ها و بیمارستان ها
 • دانشگاه ه صنعتی شریف
 • جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • دانشگاه طباطبایی
 • بیمارستان شهید مدرس
 • بیمارستان طالقانی
 • بیمارستان شهداء تجریش
 • بیمارستان لقمان
 • بیمارستان طرفه
 • بیمارستان مسیح دانشوری
 • مرکز پزشکی مهدیه
 • بیمارستان اختر ( دانشکده بهداشت )
 • بیمارستان زعیم پاکدشت
 • مرکز پزشکی امام حسین ( ع )
 • مرکز بهداشت شمیرانات