دانش آموز

دانش آموز عزیز، با استفاده از پنل دانش آموز، می تونی تو کلاس ها و آزمون ها شرکت کنی

مدرس

مدرس گرامی، با استفاده از پنل مدرس، امکان برگزاری کلاس ها، آزمون ها و مدیریت دانش آموزان براتون فراهم میشه

مدیر

مدیر محترم، با استفاده از پنل مدیر، امکان مدیریت مدرس ها و کلاس ها و دانش آموزان برای شما فراهم میشه