واحد آزمون

نسخه آنلاین سیستم مدیریت و برگزاری آزمون فرآزما :

نرم افزار آزمون و مدیریت فرآزما ، بصورت کاملا Online امکان برگزاری آزمون به صورت متمرکز و هم زمان از طریق اینترنت را دارا می باشد . محدودیتی از لحاظ نوع آزمون ( چند گزینه ای یا عملی ) در آن وجود ندارد, و تمامی آزمون ها در این سیستم قابل برگزاری می باشند. لذا امکان ارائه خدمات آزمون این شرکت بصورت سرویس متمرکز در سراسر کشور فراهم می باشد.

معرفی واحد آزمون و ارزشیابی

واحد آزمون شرکت فرآزما پردازش بصورت مستقل عهده دار عمل ارزیابی و سنجش برای فراگیران دوره هـای آموزشی شرکت و سازمان های غیر می باشد. این واحد بصورت کاملاً تخصصی آمادگی برگزاری کلیه آزمون های درخواستی با کلیه ویژگی های سفارشی را در سراسر کشور دارد .

واحد آزمون با برخورداری از شبـکه منظم استانی در سراسر کشور ، داشتن سوابقی ارزشمند چون برگزاری بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر آزمون کارکنان سازمان ها از جمله آزمون های فناوری اطلاعات، مالی اداری، ضمن خدمت، استخدامی، سازمان فنی و حـرفه ای و زبانهای خارجی و استفاده از نـرم افـزار اختصـاصی و قدرتمنـد فـرآزما، از توان بالایی در اجرای آزمون بصورت سـراسری همزمان و غیـر همزمان برخوردار می باشد .

سیستم مدیریت آزمون فرآزما:

سیستم آزمون فرآزما همانند آزمون های استخدامی، مراحل گزینش، جذب یا ارزیابی نیروی انسانی از ثبت نام تا برگزاری و تصحیح و رتبـه بندی متقاضیان و پرسنل را به صورت یکپارچه و براساس معیارهای قابل تعریف از سوی سازمان مکانیزه می‌سازد .

 واحد آزمون
 

سیستم مدیریت آزمون فرآزما:

سیستم آزمون فرآزما جایگزین گزینش، جذب یا ارزیابی نیروی انسانی سنّتی دستی یا نیمه مکانیزه شده و کلیه مراحل گزینش، جـذب یا ارزیابـی نیـروی انسانی را از تعریف سوال، معیـاردهی تا برگزاری آزمون، تصحیح مکانیزه و اعلام نتایج، به صورت یکپارچـه مکانیـزه می‌سازد. این سیـستم شـامل چهار زیرسیستم بانک سوال، برگزاری آزمون، مدیریت آزمون و وب ‌سایت تعامل با متقاضیان است که با یکپارچـگی داده‌ای و اطلاعاتی و امکان تمرکز و یا توزیع جغرافیایی متناسب با سیاسـت و ساختار و واحدهای سازمانی عمل می‌نمایند

© تمامي حقوق مادي و معنوي اين تارنما متعلق به شركت فرآزما پردازش مي باشد