واحد طرح و توسعه

واحد طرح و توسعه شرکت فرآزما پردازش

در راستای بالا رفتن بهره وری و نیاز سنجی نظام مدیریت کیفیت در اهداف اساسی شرکت سرمایه گذاری در زمینه دانش برای بهبود و بازسازی مداوم کار امری بسیار مهم تلقی می گردد. این واحد از دو قسمت نرم افزاری و نیروی انسانی تشکیل شده است .تحلیل خواسته مشتریان مبنی در تئوری علمی و چگونگی تحقق واقعی خدمات از ارکان فعالیت این واحد می باشد.

در اجرای اهداف این بخش موارد زیر را در نظر داریم:

  • بررسی متنی کار از نظر کیفی و کمی
  • کیفیت قابل اطمینان
  • دریافت محصول مطابق بانیازها
  • داشتن تعهد به کیفیت
  • تکیه بر خدمات دانش و تحول سیستمی

© تمامي حقوق مادي و معنوي اين تارنما متعلق به شركت فرآزما پردازش مي باشد