لیست کتابهای منتشر شده

کتابهای منتشر شده شرکت فرآزما پردازش

کتاب ناشر
هدفمند کردن یارانه ها فرآزما پردازش
اصلاح الگوی مصرف فرآزما پردازش
آشنایی با ده برنامه تحول اداری فرآزما پردازش
آموزش تطبیقی انگلیسی پایه فرآزما پردازش
آموزش تطبیقی انگلیسی مقدماتی فرآزما پردازش
تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگی فرآزما پردازش
مهدویت و فرهنگ انتظار فرآزما پردازش
نظام مدیریت اسلامی فرآزما پردازش
جنگ نرم ،تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن فرآزما پردازش
مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه های دینی فرآزما پردازش
قانون مدیریت خدمات کشوری ناشر فرآزما پردازش
کار تیمی اثربخش ناشر فرآزما پردازش
دور کاری ناشر فرآزما پردازش
همت مضاعف,کار مضاعف ناشر فرآزما پردازش
آزارهای خیابانی و راهکارهای مقابله با آن ناشر فرآزما پردازش
نظام آموزش و توانمند سازی کارمندان دولت ناشر فرآزما پردازش
تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ناشر فرآزما پردازش

© تمامي حقوق مادي و معنوي اين تارنما متعلق به شركت فرآزما پردازش مي باشد